Škola umožňuje talentovaným žiakom absolvovanie

ROZŠÍRENÉHO VYUČOVANIA

s rôznym zameraním