Z histórie školy

19.02.2011, 09:18, lucia lojkova


Podľa dnes dostupných dokladov a informácií sa výtvarná v Považskej Bystrici vyučovala od školského roku 1960/61 v Dome osvety. Bolo to elokované pracovisko Základnej výtvarnej školy v Žiline. Vyučovanie viedol Albín Móres.

 

Od školského roku 1961/62 bol výtvarný odbor v zmysle celoštátnej reformy umeleckého školstva zlúčený spolu s hudobným, literárno-dramatickým a tanečným odborom pod Ľudovú školu umenia v Považskej Bystrici. Riaditeľkou bola pani Anna Hegedüšová.

 

V školskom roku 1962/63 prišiel do výtvarného odboru ďalší pedagóg – akademický maliar František Jurišta. Vyučovalo sa už v bývalej škole na námestí. Neskôr prvých učiteľov vystriedali ďalší: Peter Babka, Ivan Bystriansky.

 

V školskom roku 1973/74 nastala zmena vo vedení školy. Ján Marciňa vystriedal Júliusa Hlubinu. Zlatica Jurisová-Plešková prišla po učiteľke výtvarného odboru Jiřine Hobzovej.

 

Veľkou zmenou v chode výtvarného odboru a celej ĽŠU bolo sťahovanie sa do budovy bývalej priemyslovky v školskom roku 1974/75. Výtvarný odbor získal ďalších pedagógov, boli to: Božena Bošková-Rončáková, Anna Kaliňáková, Blanka Cedzová. Prišli ďalšie úspechy v domácich i medzinárodných výtvarných súťažiach, pravidelné žiacke výstavy.

 

Od roku 1980 vzniká tradícia výstav z tvorby učiteľov. Žiacka základňa sa rozširuje, priestory školy nestačia. Vyučuje sa na vysunutých pracoviskách v priestoroch základných škôl. Výtvarný odbor – i škola vôbec – sa rozrastá.

 

Školský rok 1989/90 je rokom zmien – priniesol nové kultúrno-spoločenské pomery, nový názov školy a novú školskú budovu – budovu bývalej odborovej rady. Pôvodná ĽŠU, po novom ZUŠ sa tam sťahuje bez výtvarného odboru. Ten zostáva v budove bývalej priemyslovky.

 

1.februára 1991 sa výtvarný odbor organizačne odčlenil. Vznikla základná umelecká škola – výtvarný odbor. Do funkcie riaditeľky školy bola menovaná Mgr. Zlatica Plešková. Vlastná budova školy a tvorivý pedagogický kolektív, tradícia výstav a nové aktivity podmienili rozvoj školy.

 

V roku 1993 pribúdajú Výtvarné alternatívy, ktoré sa z okresnej prehliadky netradičnej tvorby vyprofilovali na nosný projekt školy s podporou Ministerstva školstva SR a mesta Považská Bystrica. Jeho súčasťou sa stalo medzinárodné bienále Výtvarné alternatívy, výstavy víťazov bienále, celoslovenské semináre pre pedagógov výtvarnej výchovy i netradičné prehliadky žiackej odevnej tvorby.

 

V roku 1994 je Mgr. B. Cedzová menovaná zástupcom riaditeĺa školy. Školské priestory sa upravujú, prispôsobujú potrebám výtvarného odboru. Vo výstavných priestoroch začína svoju činnosť školská galéria ZUŠka (1996) s výstavami originálov významných osobností slovenského umenia i za spolupráce Galérie Miloša Bazovského v Trenčíne.

 

V roku 1996 Ministerstvo školstva SR zapožičalo škole za výchovno-vyučovacie výsledky i aktivity čestný názov Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa. Autorkou maliarovej plastiky vo vestibule školy je G. Verešová. Naďalej prichádzajú ocenenia z výtvarných súťaží na Slovensku i z Poľska, Ukrajiny, Lotyšska, Fínska, Dánska, Macedónie, Španielska, Kanady, Austrálie, Číny. Vyučovanie obohacuje nielen štúdium originálov výtvarných diel umelcov v školskej galérii ZUŠka, ale i kurzy kresby a maľby i workshopy v prírode, ktoré škola organizuje pre svojich žiakov. Žiaci a učitelia mali možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní vo Francúzsku, Maďarsku a Nemecku.

 

V roku 1997 začína dopĺňať aktivity školy literárno-dramatický odbor – ožívajú tak obrázky, výtvarné kostýmy, vernisáže výstav. Postupne pribúdajú divadielka pre žiakov, začínajú pracovať detské divadelné súbory… So skvalitnením vyučovacieho procesu prichádza vybavenie učebne počítačovej grafiky, obohatenie výučby o intermediálne disciplíny, práca s internetom a tiež organizácia výtvarnej súťaže cez internet. V roku 1997 je Mgr. V. Mikulášová menovaná druhým zástupcom riaditeľa školy.

 

Novou aktivitou školy sú Dobročinné aukcie a výstavy umeleckých diel výtvarníkov z celého Slovenska v spolupráci s Pamel Artés s.r.o., so Spolkom rodičov a priateľov ZUŠ IWK a členmi Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. O dobrom zázemí medzi rodičmi hovorí spolupráca s rodičovským združením i školské juniálesy uzatvárajúce školský rok.

 

V roku 2008 je menovaná do funkcie riaditeľa školy Mgr. Blanka Cedzová. Zástupcami riaditeľa školy sa stávajú Mgr. Veronika Mikulášová a Mgr. Jozef Pobočík.

 

 

V rámci prípravy žiakov na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním škola spolupracuje so ZSŠS Lednické Rovne, ZSOŠ Púchov, PF UMB v Banskej Bystrici.

 

ZUŠ IWK a jej pedagógovia spolupracujú s PX Centrom, Považskými strojárňami, Považským múzeom v Považskej Bystrici a ďalšími kultúrno-spoločenskými organizáciami pri festivale Otvára sa letu brána, vystúpeniach Folklórneho súboru Považan ai. Podieľajú sa na kultúrno-spoločenskom živote nášho mesta. Na výchove a vzdelávaní mladej generácie i záujemcov z radu dospelých v oblasti umenia.

 
« Späť


Diskusia: "Z histórie školy"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre