Rezervácia vstupeniek na divadelnú hru KUMŠT

Meno a priezvisko *:
Telefónne číslo *:
Počet vstupeniek *:
Aký je výsledok  + *
 

Vaša rezervácia trvá 48 hodín. Vstupenky si vyzdvihnite v ZUŠ IWK.