Aktuálne 2019/2020

Aktuálne informácie pre školský rok 2020/2021 nájdete v sekcii OZNAMY ZUŠ IWK

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
a ZÁPIS ŽIAKOV

Vážení rodičia a žiaci.
Zápis žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov: výtvarného, literárno - dramatického a tanečného odboru sa uskutoční v ZUŠ IWK 2. 9. 2020 v stredu o 14.00 hod.

Zápis žiakov pokračujúcich v štúdiu sa bude konať podľa skúšobného rozvrhu v týždni od 3.9. do 10.9.2020, ktorý žiaci a ich zákonní zástupcovia obdržia prostredníctvom mailov od ich triednych učiteľov
( v dňoch od 26.-28.9.2020 ).

Pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ IWK predkladá zákonný zástupca podpísané: 

vyhlásenie a dotazník.

Kontakt : 0907 893142, 0907 095821, 0905 895054
Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční v náhradnom termíne.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Výtvarné alternatívy    módna    exkurzie    

 VO       LDO       TO

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

antigona

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Absolventi výtvarného odboru 2020

absolventi

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Velka noc

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

mladsi ziaci 2020 

FOTOGRAFIE

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ldo

 

FOTOGRAFIE 10.12.2019

FOTOGRAFIE 19.12.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

to

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VIANOCKA

 

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

vytvarnici

 

 FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

kurz 

 

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

milochov

 

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

strazovske

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

dospelacky

 

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

milochov

 

FOTOGRAFIE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

milochov

 FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prihlásenie