Adopcia

VIDEO S IRENE

no alt

Informácie o adopcii

 

AKTUÁLNE FOTKY IRENE

 

 

 

Aktuálne fotografie IRENE 2017

 

Irene v novej uniforme základnej školy sv. Filipa Neriho, momentálne je v šiestom ročníku.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Irene ukončila koncom júla druhý trimester v škole a momentálne prázdninuje so svojimi príbuznými.

V škole dosiahla dobré študijné výsledky: 235 bodov z 500 a umiestnila sa na 34. pozícii.

Tretí a zároveň posledný trimester tohto školského roku začne Irene začiatkom septembra.
 

MÁME NOVÚ ADOPCIU

 

Irene Mwihaki má 13 rokov a 4 súrodencov. Matka Irene sa presťahovala z Eldoretu do Thiky (približne 45km od Nairobi) po povolebných nepokojoch začiatkom roku 2008. Otec Irene bol zavraždený počas povolebných nepokojov pred očami rodiny. Irene prestala chodiť do školy po 2. ročníku základnej školy, ktorý ukončila v decembri 2006. Matka vykonáva príležitostné práce ako pranie pre iných ľudí či predávanie jedla, ktoré navarí. Pre komplikovanú situáciu v rodine
a nedostatok finančných prostriedkov v rodine sa Irene rozhodla ujsť na ulicu, kde bola takmer jeden rok a následne bola zachránená sociálnymi pracovníkmi a umiestnená do rehabilitačného centra. Irene prešla rehabilitačným procesom a je veľmi zodpovedná a pripravená na reintegráciu. Je veľmi tichá a má veľmi rada tanec a rada rozpráva príbehy iným deťom. V budúcnosti by chcela byť lekárkou. Irene od mája 2011 navštevuje internátnu základnú školu MARIA IMMACULATA EDUCATION CENTRE.

 

 

 

Informácie o adoptívnom žiakovi Markovi

 

Od konca Novembra 2010  nemajú koordinátori programu Adopcia na diaľku o Markovi žiadne informácie.

 

Markova situácia v rodine sa veľmi zhoršila od septembra 2010. Bol veľmi bitý v rodine a zneužívaný. V škole vynechal polovicu tretieho trimestra, druhú absolvoval.

 

Z e-mailu od koordinátorky Mgr. Darie Pecháčovej:

 

"Bohužial keď sme sa vrátili v decembri na návštevu, matka nám povedala, že Mark ušiel a nemajú o ňom žiadne správy a nanešťastie do dnešného dňa tento stav pretrváva. My sme dostali aj darčeky pre Marka od Vás, všetko to je u nás, len bohužiaľ tá situácia sa teraz skomplikovala a úprimne Vám musím povedať, že si nemyslím, že Marka v krátkom časovom období nájdeme. Myslím si, že je mimo Nairobi a je späť na ulici. Naši sociálni pracovníci robili aktívny streetwok a skúšali ho hladať po ulciach Nairobi vo všetkých častiach a v mnohých pouličných gangoch, ale nenašli ho."

 

 

 

Rozhodli sme sa pokračovať v adopcii na diaľku a momentálne čakáme na iné dieťa, ktorému by sme mohli pomôcť.

MARK OMONDI - náš adoptovaný žiak

MARK OMONDI - náš adoptovaný žiak

MENO: MARK OMONDI

DÁTUM NARODENIA: 21. APRÍLA 1996


Mark je prvorodeným dieťatom v rodine. Má 4 súrodencov. Marková matka je nezamestnaná, zostáva s rodinou doma. Otec je príležitostným maliarom. Rodina žije v prenajatom domčeku v Kariobangi slame v Nairobi. Mark odišiel na ulicu, aby zaobstaral jedlo pre rodinu. Žobral, zbieral kovové a plastikové odpadky, ktoré sa v Keni dajú predať. Taký život ho donútil odísť zo školy. Začal čuchať lepidlo a užívať iné drogy, aby bol pre neho život za takých podmienok ľahší a nepociťoval tak veľmi hlad. Do centra bol prijatý v júny 2009 a pomerne ľahko sa adaptoval na miestne podmienky. Po čase sa u Marka začali objavovať slabosť a časté omdlievanie. Bol niekolkokrát vyšetrený, ale bez nálezu. Vzhľadom k ťažkej kontrolovateľnosti jeho stavu, bol v septembri reintegrovaný späť do rodiny. Sociálni pracovníci jeho prípad sledujú a Marka aj jeho rodinu navštevujú. Markovi je zaistená pravidelná lekárska starostlivosť. Našou finančnou pomocou mu zaistíme vzdelávanie na domovu blízkej základnej škole nazývanej Chandaria Primary school. Jedná sa o vládou podporovanú školu, kde se neplatí školné. Čiastka, ktorú Mark potrebuje na jeden rok štúdia je 230 Euro.

ZÁĽUBY
Vaření, Fotbal, Čtení

AŠPIRÁCIE
Mark by sa chcel stať doktorom.

 

Použitie daru
Školský rok v Keni začína v januári a je rozdelený na 3 vyučovacie obdobia - trimestre, medzi ktorými sú prázdniny. Dieťa môže nastúpiť do školy vždy na začiatku vyučovacieho obdobia - v januári, máji a v septembri.

Každé dieťa má iný príspevok ktorý je možné uhradiť jednorazovo raz za rok. Príspevky sú rozdielne podľa podmienok detí. Pre tie, ktoré sú v internátnej škole, je príspevok drahší.

Dar je použitý nasledovne:

85 % ide priamo pre dieťa (kompletná školská uniforma, učebnice, školské pomôcky, školské poplatky, niektoré deti idú do kresťanských súkromných škôl, ktoré sú vhodnejšie pre resocializované deti z ulice, jedlo a ďalšie potrebné veci (matrace, deky...))

15 % ide na náklady spojené s realizáciou projektu "Podpora vzdelávania chudobných detí" na Slovensku a v Keni (poštovné, bankové poplatky, kancelárske potreby, web stránky, náklady koordinátorov v Keni - fotky, obálky, poštovné, cestovné...)
 

 

Viac informácií na www.adopcia.vssvalzbety.sk/

 

Postupne budeme pridávať ďalšie príspevky o komunikácii s Markom!

Prihlásenie