Panel používateľa

Aktuálne 2020/2021

Aktuálne informácie pre školský rok 2020/2021 

__________________________________________________________________________________________________________________

 OZNAM

v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021.

S účinnosťou od 17. mája 2021 v ZUŠ IWK sa začína klasické vyučovanie.

Rozhodnutie ministra

Činnosť škôl od 17. mája 2021

 __________________________________________________________________________________________________________________

absolventi

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Cena poroty MDVV Lidice 2020 

Cena poroty MDVV Lidice 2020 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

a

 

FOTOGRAFIE

__________________________________________________________________________________________________________________

 

va

 

 FOTOGRAFIE

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Absolventi výtvarného odboru 2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

absolventi

FOTOGRAFIE

 

Prihlásenie