Panel používateľa

Aktuálne 2020/2021

Aktuálne informácie pre školský rok 2020/2021

Vyhlášky uvz 132 a 133 zákaz vstupu a respirátory

Uznesenie vlády sr 160 od 20.marca

__________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

Od 10. mája 2021 naša škola pokračuje až do odvolania dištančnou formou vyučovania a to z dôvodu charakteru skupinového vyučovania.

__________________________________________________________________________________________________________________

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní . S účinnosťou od 11.1.2021 minister školstva mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, riaditelia škôl zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

Po skončení zimných prázdnin z epidemiologických príčin od 11.1.2021 pokračuje na škole dištančné vyučovanie vo všetkých ročníkoch a odboroch školy – VO, LDO, TO a to do odvolania. Rodičia a žiaci budú o prípadných zmenách vopred informovaní.

__________________________________________________________________________________________________________________

Základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie po 25. 1. 2021 budú postupovať podľa ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU.

https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________

Cena poroty MDVV Lidice 2020 

Cena poroty MDVV Lidice 2020 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

a

 

FOTOGRAFIE

__________________________________________________________________________________________________________________

 

va

 

 FOTOGRAFIE

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Absolventi výtvarného odboru 2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

absolventi

FOTOGRAFIE

 

Prihlásenie