Aktuálne 2020/2021

Aktuálne informácie pre školský rok 2020/2021 nájdete v sekcii OZNAMY ZUŠ IWK

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZHODNUTIE - Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Škola prechádza na dištančné vyučovanie do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Výtvarné alternatívy    módna    exkurzie    

 VO       LDO       TO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cena poroty MDVV Lidice 2020 

Cena poroty MDVV Lidice 2020 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

a

 

FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

va

 

 FOTOGRAFIE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Absolventi výtvarného odboru 2020

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

absolventi

FOTOGRAFIE

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Prihlásenie