Aktuálne 2020/2021

Aktuálne informácie pre školský rok 2020/2021 nájdete v sekcii OZNAMY ZUŠ IWK

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2020/2021
a ZÁPIS ŽIAKOV

Vážení rodičia a žiaci.
Zápis žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov: výtvarného, literárno - dramatického a tanečného odboru sa uskutoční v ZUŠ IWK 2. 9. 2020 v stredu o 14.00 hod.

Zápis žiakov pokračujúcich v štúdiu sa bude konať podľa skúšobného rozvrhu v týždni od 3.9. do 10.9.2020, ktorý žiaci a ich zákonní zástupcovia obdržia prostredníctvom mailov od ich triednych učiteľov
( v dňoch od 26.-28.9.2020 ).

Pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ IWK predkladá zákonný zástupca podpísané: 

vyhlásenie a dotazník.

Kontakt : 0907 893142, 0907 095821, 0905 895054
Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční v náhradnom termíne.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 Výtvarné alternatívy    módna    exkurzie    

 VO       LDO       TO

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

va

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Absolventi výtvarného odboru 2020

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

absolventi

FOTOGRAFIE

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Prihlásenie