Panel používateľa

VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY

VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2021

 Výtvarné alternatívyVýtvarné alternatívy

Prihláška na Výtvarné alternatívy 2021

Vypísaním formulára a jeho odoslaním sa prihlásite na XXIV. CELOSLOVENSKÝ DVOJDŇOVÝ SEMINÁR PRE PEDAGÓGOV VÝTVARNEJ VÝCHOVY

Nocľah s raňajkami 23. - 24. 4. 2021: *

Obed, večera - 23. 4. 2021: *

Obed 24. 4. 2021: *

Diéta:

Súhlas so spracovaním osobných údajov („nariadenie GDPR"): *

Váš súhlas, ako dotknutej osoby (fyzickej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú). V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlásenie