Panel používateľa

Učitelia, rozvrh, školský poriadok

Riaditeľka školy:

Mgr. Blanka Cedzová

zusiwk@zusiwk.sk

 

Zástupcovia riaditeľa školy:

Mgr. Veronika Mikulášová - zástupca riaditeľa školy

v.mikulasova@zusiwk.sk

Mgr. art. Zuzana Pekarová - zástupca riaditeľa školy

z.pekarova@zusiwk.sk

 

Pedagógovia výtvarného odboru:

Emília Abíková

Mgr. Soňa Belokostolská

Dana Crkoňová, Dis. - d.crkonova@zusiwk.sk

Mgr. Andrea Hriviková

Mgr. Renáta Galbavá

Mgr. Lucia Kručay Lojková

Mgr. Alexandra Rosina

Mgr. Marcel Pekar

Mgr. Tomáš Krivý

Mgr. Daniel Dian

Mgr. Jozef Pobočík - j.pobocik@zusiwk.sk

Mgr. Ivana Zvaková (na materskej dovolenke)

Mgr. Veronika Lagová

Miroslava Dubcová, Dis.

Mgr. Jakub Kadúrik  

 

Pedagógovia literárno-dramatického odboru:

Mgr. Ivana Semančíková Posluchová (na materskej dovolenke)

MgA. Oľga Banincová

Juraj Budzovsky  

 

Pedagógovia tanečného odboru:

Eva Tóthová

Prihlásenie