Linky pomoci pre deti

Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,

linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,

internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,

linka detskej istoty http://www.ldi.sk,

online poradňa pomoci obetiam trestných činov www.prevenciakriminality.sk.

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

Prihlásenie