Panel používateľa

2%

Dokumenty na stiahnutie za zdaňovacie obdobie 2020

 

Vyhlásenie_2%.pdf

Potvrdenie_2%

________________________________________________________________________________________________________________________________

Spolok priateľov a rodičov pri ZUŠ IWK

Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj tento rok si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).
Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.
Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar.
 

Venovaním 2% z dane z príjmov nášmu združeniu podporíte žiakov školy napríklad:
• Skvalitňovanie vyučovania v ZUŠ IWK
• podporovanie nadaných žiakov
• odmeňovanie úspešných absolventov
• poriadanie výstav, módnej prehliadky, vystúpenia žiakov na verejnosti VO, LDO, TO
• modernizáciu školy a podobne.


Mgr. Blanka Cedzová

riaditeľ školy

Mgr. Miroslava Červenková
predseda SPaR pri ZUŠ IWK
 

Prihlásenie