Oznamy

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OZNAMY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučovanie zrušené

OZNAM: Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k časovému uzavretiu všetkých škôl a školských zariadení. Od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.
Usmernenie: https://www.minedu.sk

Vyučovanie bude prebiehať elektronickou formou. Preto Vás milí rodičia a žiaci žiadame, aby ste si kontrolovali svoje mailové schránky. Triedni učitelia budú žiakom zasielať zadania v týždňových intervaloch. Po obnovení vyučovania v ZUŠ IWK, si žiaci práce osobne skonzultujú s triednym učiteľom.
Veríme, že sa situácia, čím skôr upokojí a učitelia sa budú môcť vrátiť k svojim žiakom. Prajeme vám hlavne veľa zdravia.

 

oznam

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

zapis

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prihlásenie