O škole

Imro Weiner Kráľ 1901-1978

Tak ako život,
aj obrazy sú každý deň inakšie.

Umelec sa celkom oddáva svojmu dielu.
A umenie sa rodí z toho najlepšieho,
čo v ňom je.

Čítajte viac...

_________________________________________________________________________________

 

Rada školy pri ZUŠ IWK

 

Predseda: Mgr. Tomáš Krivý


Členovia:

Ing. Juraj Pekár

MUDr. Igor Steiner

MUDr. Helena Kmecíková

Slávka Maliňáková

Mgr. Janka Novosadová

Mgr. Marcel PekarRodičovská rada pri ZUŠ IWK

 

Výbor ZRR:
Predseda: Ľubomíra Strašíková
 

      

Členovia:

Darina Páchniková, pokladník

Ľubomíra Strašíková

Slávka Maliňáková

MUDr. Helena Kmecíková

Kristína Tarabíková

Mgr. Adriana Košíková

Mgr. Zuzana Haladejová
 

Spolok priateľov a rodičov pri ZUŠ IWK

 

Výbor:
Predseda: Mgr. Miroslava Červenková
 

Členovia:

Zuzana Rusnáková

Kristína Tarabíková

 

______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

Na podujatí MÚZY NÁS SPÁJAJÚ v Kúpeľoch Nimnica bol pani riaditeľke udelený Ďakovný list.

 

 

 

 

PRI PRÍLEŽITOSTI DNÍ MESTA ZUŠ IWK ZÍSKALA CENU PRIMÁTORA MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA

 

 

Prihlásenie