Panel používateľa

Imro Weiner Kráľ 1901-1978

Tak ako život,
aj obrazy sú každý deň inakšie.

Umelec sa celkom oddáva svojmu dielu.
A umenie sa rodí z toho najlepšieho,
čo v ňom je.

Imro Weiner Kráľ – rodák z Považskej Bystrice – sa intenzívne venoval maľbe, grafike, voľnej kresbe, ilustrovaniu kníh a novinárskej práci. Vo svojej tvorbe sa často vracal do rodného kraja, zachytával historické premeny mesta i okolia, všímal si život ľudí a spomínal na chvíle strávené v prírode.

Počas svojich viacerých štúdijných ciest po Európe sa zoznámil s expresionizmom, kubizmom, abstraktnou maľbou a surrealizmom. Zaradil sa medzi popredných výtvarníkov 20. storočia.

Imro
Vlastná podobizeň, olej, okolo 1925

 

 

Prihlásenie