Panel používateľa

Voľné miesta

Voľné pracovné miesta

Zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach je riadené dvoma zákonmi. Kým zákon o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. ukladá všeobecnú povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ukladá povinnosť zverejňovať informácie o voľnom pracovnom mieste minimálne na webovom sídle školy. Táto povinnosť bola zavedená od 1. januára 2012.

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, 01701 Považská Bystrica

na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.
 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Informuje
o voľných pracovných miestach.


 

Voľné pracovné miesta: Momentálne nemáme voľné žiadne pracovné miesta

Prihlásenie